Δίκτυο Τεχνικής Υποστήριξης

Τεχνικός Υπολογιστών στο χώρο σας

laptop
top

Αρχικη > Εταιρια > Εγγυηση ποιοτητασ του Service

Εγγύηση & Όροι Χρήσης υπηρεσιών

top
Σύνδεση με το Internet - ADSL

Η δουλειά μας τελειώνει μόνο με την πιστοποίηση της ικανοποίησης του πελάτη και την έγκριση του ή όταν εξαχθεί μη συμφέρουσα επισκευή του Η/Υ.

Η εταιρία μας παρέχει εγγύηση για τις υπηρεσίες της, τόσο στις επισκευές Software και Hardware γίνονται στο εσωτερικό Service όσο και στις υπηρεσίες που παρέχονται στο χώρο του πελάτη με φυσική παρουσία του τεχνικού ή εξ' αποστάσεως υποστήριξη. Διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης των υπηρεσιών μας, για την σωστή ενημέρωση σας και την αποφυγή προβλημάτων.

Χρόνος Επισκευής

Ο εκτιμώμενος χρόνος επισκευής του εξοπλισμού, για τον οποίο ενημερώνεται ο πελάτης κατόπιν πρωτοβάθμιου ελέγχου, ενδέχεται να μεταβληθεί. Αύτο οφέιλεται σε διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων :

 • η έλλειψη διαθέσιμων ανταλλακτικών και η παραγγελία τους απο το εξωτερικό
 • η καθυστέρηση παράδοσης ανταλλακτικών απο τις μεταφορικές εταιρίες ή απο το ταχυδρομείο λόγω εκτελωνισμού
 • η μη αναμενόμενη αύξηση στην κίνηση του Service
 • οι πολλαπλές προσπάθειες επισκευής μη τυποποιημένου προβλήματος
 • η δοκιμή του προβληματικού εξοπλισμού πριν την παράδοση στον πελάτη

Το τεχνικό μας τμήμα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ανταποκριθεί στο αρχικό χρονοδιάγραμμα που δίδει τηλεφωνικά στον πελάτη, όμώς συμβαίνει κάποιες φορές να μην τηρείται για τους παραπάνω λόγους.

Ο πελάτης έχει δικαίωμα ανα πάσα στιγμή να ζητήσει απο την εταιρία να του παραδώσει τον εξοπλισμό του σε περίπτωση που θεωρήσει οτι έχει εξαντληθεί το χρονικό περιθώριο. Η εταιρία οφείλει να προετοιμάσει τον εξοπλισμό του για παράδοση, έστω και ανεπισκέυαστο, μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες απο το αίτημα του πελάτη, στην έδρα της.

Κόστος Επισκευής

Το κόστος επισκευής δύναται να αλλάξει κατόπιν πρότερη ενημέρωση του πελάτη. Τα κόστη τα οποία αναφέρονται σε τηλεφωνικές συνομιλίες με τον πελάτη αλλά και στο web site της εταιρίας, είναι ενδεικτικά και σε καμμία περίπτωση δεν αποτελούν δέσμευση για την εταιρία.

Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν στην πορεία μιας επισκευής και αυτό διότι μπορεί να συμβούν τα παρακάτω :

 • να χρειαστούν επιπλέον ανταλλακτικά. Ο τεχνικός μπορεί να έχει εκτιμήσει μόνο το κόστος μιας σειράς απο χαλασμένα ανταλλακτικά και να έχει ενημερώσει τον πελάτη σχετικά. Συμβαίνει όμως, μόλις αντικατασταθεί κάποιο ανταλλακτικό να αποκαλύπτεται οτι υπάρχει βλάβη και σε άλλα εξαρτήματα.
 • να αλλάξουν οι τιμές των ανταλλακτικών λόγω μεταβολής της τιμής απο προμηθευτή ή λόγω μεγάλης διαφοράς στην ισοτιμία του ευρώ με άλλα νομίσματα.

Σε καμμία περίπτωση δεν χρεώνεται ο πελάτης την επισκευή πριν ειδοποιηθεί για την αλλαγή της τιμολόγησης απο τη γραμματεία της εταιρίας και αποδοχή της νέας τιμής της επισκευής.

Προειδοποιήσεις για την επισκευή VGA / Motherboard

Κατα την επισκευή μητρικής πλακέτας και κάρτας γραφικών σε laptop, γνωστοποιούνται στον πελάτη οι ακόλουθοι κίνδυνοι:

 • Ο εξοπλισμός χάνει οποιαδήποτε εγγύηση είχε πριν την επισκευή, απο την κατασκευάστρια εταιρία
 • Ο εξοπλισμός μπορεί να παραδοθεί σε μή λειτουργική κατάσταση. Οι ενέργειες που κάνει το τεχνικό μας τμήμα για να επιδιορθώσει μητρική πλακέτα ή VGA σε κάποιο laptop δεν είναι εγκεκριμένες απο τις αντιπροσωπείες και ενδέχεται να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη στα κυκλώματα του laptop καθιστώντας το άχρηστο προς πάσα λειτουργία.
 • Μια τέτοια επισκευή μπορεί να χρειαστεί να επαναληφθεί έως και 3 φορές μέχρις ότου ο εξοπλισμός επιδιορθωθεί ή καταστεί μη λειτουργικός. Αυτό μπορεί να σημαίνει μεγάλες καθυστερήσεις στην παράδοση.

Η texnikoi.com είναι απο τις ελάχιστες εταιρίες στην ευρώπη που ασχολείται με την επισκευή πλακέτας σε επίπεδο εξαρτήματος με επιτυχία σε ποσοστό άνω του 80%. Ο πελάτης που θα προσκομίσει το laptop του για επισκευή μητρικής πλακέτας ή VGA, γνωρίζει εξ' αρχής οτι παίρνει το ρίσκο, είτε να επισκευαστεί ο εξοπλισμός του σε πολύ οικονομικότερη τιμή απο το να αλλάξει πλακέτα, είτε να τον παραλάβει ανεπισκεύαστο ή μη λειτουργικό.

Εγγύηση Επισκευής Υπολογιστών

Για κάθε Service Υπολογιστών που γίνονται εντός και εκτός της εταιρίας μας, παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας 30 ημερών.

Σε περίπτωση που το πρόβλημα το οποίο επισκευάσαμε παρουσιαστεί ξανά εντός 30 ημερών απο την ημερομηνία επίσκεψης του τεχνικού στο χώρο σας, τότε η εταιρία μας υποχρεούται σε δωρεάν παροχή υπηρεσίας προς τον πελάτη, ούτως ώστε να αποκατασταθεί πλήρως το πρόβλημα του ή να εξαχθεί διάγνωση η οποία οδηγεί σε πρόβλημα hardware και μή συμφέρουσα επισκευή του Η/Υ.

Ένας πελάτης δικαιούται να αιτηθεί επιστροφή χρημάτων αν και μόνο αν το ποσό το οποίο κατέβαλε για υπηρεσίες, υπερβαίνει τα 80€ και ακριβώς το ίδιο πρόβλημα που είχε εξ' αρχής ο εξοπλισμός του, επαναλαμβάνεται μετά απο επισκευή του απο τεχνικό μας (μέχρι και 30 ημέρες απο την επίσκεψη). Τότε η εταιρία υποχρεούται να προβεί σε κατάθεση 80% του πληρωτέου ποσού που κατέβαλε στον τεχνικό ο πελάτης αφού πρώτα παρακρατηθούν 30€ πλεον ΦΠΑ (έξοδα μετακίνησης) για κάθε επίσκεψη τεχνικού στο χώρο του πελάτη.

Σε περίπτωση που ο πελάτης αρνηθεί να προχωρήσει σε επισκευή του ανταλλακτικού για οποιοδήποτε λόγο, τότε δεν μπορεί να κάνει χρήση της επιστροφής χρημάτων, ενώ χρεώνεται βάσει ισχύοντος τιμοκαταλόγου η ώρα ενασχόλησης του τεχνικού, όπως επίσης και οποιαδήποτε ενέργεια ανάκτησης των δεδομένων του.

Δεν καλύπτονται τα παρακάτω :

 • Το κόστος και η εργασία ανταλλακτικών, αν ο ίδιος ο πελάτης φέρει ευθύνη για το πρόβλημα που παρουσιάστηκε
 • Αν το πρόβλημα του εξοπλισμού οφείλεται σε hardware αίτια τα οποία για οποιοδήποτε λόγο αρνείται να καλύψει ο πελάτης.
 • Οποιαδήποτε επιπρόσθετο εξάρτημα ή παροχή υπηρεσίας τα οποία δεν αποτελούσαν κομμάτι της αρχικής επισκευής που έγινε απο την εταιρία μας
 • Όταν υπάρχει υπαιτιότητα του πελάτη για μόλυνση απο ιό, spyware, trojan η οποία προκλήθηκε απο την επίσκεψη του σε δικτυακούς τόπους που είχαν αναφερθεί ώς κακόβουλοι απο τον τεχνικό ή οποιαδήποτε άλλη εκούσια ενέργεια που έγινε εις γνώστη του πελάτη οτι διατρέχει κίνδυνο μόλυνσης όπως χρήση πειρατικών προγραμμάτων, Peer 2 Peer Clients (π.χ. Torrent, DC++).

Εγγύηση επισκευής Laptop / Notebook

Σε περίπτωση επισκευής Laptop / Notebook, η εταιρία μας παρέχει τουλάχιστον 3 μήνες εγγύηση καλης λειτουργίας του υπολογιστή (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά).

Εάν ο φορητός υπολογιστής που επισκευάστηκε απο τεχνικό μας για θέμα Hardware, παρουσιάσει ξανά τα ίδια συμπτώματα, η εταιρία μας είναι υποχρεωμένη να παραλάβει και να επιδιορθώσει το Laptop χωρίς καμμία χρέωση του πελάτη.

 • Τα έξοδα αποστολής & παραλαβής του εξοπλισμού στα γραφεία της εταιρίας μας επιβαρύνουν τον πελάτη.
 • Σε περίπτωση που η επισκευή του εξοπλισμού μέσα στα πλαίσια της εγγύησης η εταιρία έχει δικαίωμα να προβεί σε αποζημίωση του πελάτη στο 70% της αξίας της επισκευής.

Δεν καλύπτονται τα παρακάτω :

 • Πρόκληση της ίδιας βλάβης απο κακό χειρισμό του χρήστη (π.χ. πτώση, βίαιη μετακίνηση, χρήση σε υπερβολικές θερμοκρασίες κλπ)
 • Πρόκληση βλάβης απο ελαττωματικό μετασχηματιστή του χρήστη ο οποίος δεν έχει ελεγχθεί απο την εταιρία μας.

Τυπικός Χρόνος Εγγυήσεων ανα επισκευή

Αντικατάσταση οθόνης
6 μήνες
Επισκευή βύσματος τροφοδοσίας
3 μήνες
Επισκευή κάρτας γραφικών
3 μήνες
Επισκευή κυκλωμάτων τροφοδοσίας σε mainboard
4 μήνες
Αντικατάσταση οπτικού drive
6 μήνες
Αντικατάσταση σκληρού δίσκου
6 μήνες
Αντικατάσταση πληκτρολογίου
6 μήνες
Αντικατάσταση επεξεργαστή
6 μήνες

 

Τηλεφωνικός Αριθμός με αστική χρέωση πανελλαδικά

Άλλες Υπηρεσίες

box
Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης
Τρόποι Πληρωμής


Facebook Αξιολόγηση Υπηρεσιών εταιρίας texnikoi.com